Logo Phú Ngọc Land
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PHÚ NGỌC LAND
svgImg

Thời gian thực hiện thủ tục đất đai là bao lâu?

28/07/2022 | 143 lượt xem

Thời gian thực hiện thủ tục đất đai là thời hạn để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính về đất đai như đăng ký biến động đất đai, xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất… Vậy, mất thời gian bao lâu để thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai? Nếu đến ngày hẹn trả mà chưa có kết quả thì phải làm gì?

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi đang thực hiện thủ tục hành chính về đất đai (nhận thừa kế), theo giấy hẹn là tôi đã bị trễ thời gian trả kết quả 10 ngày. Luật sư cho tôi hỏi, hiện nay thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai là bao lâu? Nếu bị chậm trả kết quả theo giấy hẹn thì tôi phải làm gì?

Chào bạn, với những vướng mắc về thời gian thực hiện thủ tục đất đai của bạn, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau:

Thời gian thực hiện thủ tục đất đai là bao lâu?

Thủ tục nhận thừa kế tài sản là đất đai thường bao gồm thủ tục sang tên/tách thửa/cấp lại/cấp đổi (khi thửa đất thừa kế đã được cấp giấy chứng nhận), hoặc cấp sổ lần đầu trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận/tách thửa/sang tên… Do bạn chưa cung cấp đầy đủ thông tin về việc thừa kế đất đai của gia đình mình, nên căn cứ quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản khác có liên quan, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục đất đai cho từng trường hợp cụ thể là:

Các thủ tục đất đai

Thời gian thực hiện thủ tục đất đai đối với từng khu vực

Khu vực còn lại

Khu vực các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Một là, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Giao đất, cho thuê đất

≤ 20 ngày (không bao gồm thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng)

≤ 30 ngày (không bao gồm thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng)

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

≤ 15 ngày

≤ 25 ngày

Hai là, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

≤ 30 ngày

≤ 40 ngày

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng

≤ 15 ngày

≤ 25 ngày

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất

≤ 15 ngày

≤ 25 ngày

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp:

 • Trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai;
 • Xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
 • Kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; 
 • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty;
 • Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất

≤ 10 ngày

≤ 20 ngày

 • Tách thửa, hợp thửa đất; 
 • Đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

≤ 15 ngày

≤ 25 ngày

Gia hạn sử dụng đất

≤ 07 ngày

≤ 17 ngày

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất

≤ 05 ngày

≤ 15 ngày

Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

≤ 10 ngày

≤ 20 ngày

Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký

≤ 10 ngày

≤ 20 ngày

 • Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần;
 • Chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; 
 • Chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

≤ 30 ngày

≤ 40 ngày

Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

≤ 10 ngày

≤ 20 ngày

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

≤ 03 ngày

≤ 13 ngày

Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

≤ 03 ngày

≤ 13 ngày

Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

≤ 05 ngày

≤ 15 ngày

Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

≤ 07 ngày

≤ 17 ngày

Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ

≤ 50 ngày

≤ 60 ngày

Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất

≤ 10 ngày

≤ 20 ngày

Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

≤ 10 ngày

≤ 20 ngày

Ba là, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Hòa giải tranh chấp đất đai

≤ 45 ngày

≤ 45 ngày

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

≤ 45 ngày

≤ 55 ngày

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

≤ 60 ngày

≤ 70 ngày

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

≤ 90 ngày

≤ 100 ngày

Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

≤ 30 ngày

≤ 40 ngày

Một số lưu ý khi thực hiện các thủ tục đất đai:

- Nếu người sử dụng đất có yêu cầu thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính về đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định thời gian thực hiện nhưng không quá tổng thời gian thực hiện các thủ tục đó theo quy định trên (quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP);

- Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai được tính từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong khoảng thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận/xử lý thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định pháp luật;

-Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai không bao gồm các khoảng thời gian sau đây:

 • Không bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định;

 • Không bao gồm thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã (nếu người nộp hồ sơ nộp hồ sơ qua cấp xã);

 • Không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;

 • Không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật;

 • Không bao gồm thời gian trưng cầu giám định.

Như vậy, thời gian thực hiện thủ tục đất đai đối với từng yêu cầu cụ thể của người sử dụng đất được chúng tôi liệt kê ở trên theo quy định pháp luật.

thoi gian thuc hien thu tuc dat dai


Phải làm gì khi bị chậm trả kết quả theo giấy hẹn?

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã bị chậm thời gian trả kết quả theo giấy hẹn (phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thủ tục hành chính), vậy nên, bạn có thể tham khảo cách xử lý vụ việc mà chúng tôi nêu dưới đây:

Bước 1: Tìm hiểu lý do bị chậm trả kết quả

Bạn liên hệ trực tiếp với chuyên viên thực hiện trả kết quả hoặc chuyên viên xử lý hồ sơ của bạn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tìm hiểu lý do bị chậm trả kết quả.

Một số lý do thông thường có thể phát sinh khi bị chậm trả kết quả gồm:

- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quá nhiều hồ sơ phải thực hiện (lý do khách quan);

- Lý do chủ quan từ phía bạn như:

 • Hồ sơ của bạn có một vài lỗi phải xử lý mà tại thời điểm tiếp nhận chuyên viên chưa phát hiện ra;

 • Bạn chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo thời gian được ghi trên thông báo hoặc việc tính toán, quyết toán thuế chưa được giải quyết xong tại cơ quan thuế;

 • Hoặc thửa đất của bạn có phát sinh tranh chấp trong quá trình sang tên nhận thừa kế;

 • Hoặc có thời gian nghỉ lễ, nghỉ tết khi giải quyết hồ sơ của bạn…;

- Lý do khác:

 • Chuyên viên xử lý hồ sơ cố tình kéo dài thời gian giải quyết;

 • Chuyên viên xử lý, giải quyết hồ sơ của bạn không thực hiện đúng, đầy đủ quy định…

Bước 2: Khắc phục lỗi hoặc sai sót, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính

 • Nếu là nguyên nhân từ phía bạn: Phải khắc phục nhanh chóng nhất có thể (đóng nộp thuế phí, giải quyết tranh chấp, bổ sung hồ sơ…);

 • Nếu nguyên nhân khách quan từ cơ quan Nhà nước do có quá nhiều hồ sơ tồn đọng: Đề nghị xin lại giấy hẹn trả từ cơ quan tiếp nhận hoặc chuyên viên xử lý, giải quyết hồ sơ của bạn;

 • Nếu nguyên nhân chủ quan từ chính cán bộ tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ: Đề nghị cán bộ/chuyên viên thực hiện giải quyết hồ sơ của bạn theo đúng quy định. Nếu không có hiệu quả, bạn có thể khiếu nại hoặc khởi kiện hành vi của chuyên viên này vì đã không giải quyết đúng trình tự, thủ tục, gây hậu quả cho bạn.

Như vậy, để xử lý nhanh chóng việc chậm trả kết quả thì trước hết bạn cần tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến việc bị chậm trả, từ đó, có các phương án xử lý phù hợp.

Trên đây là giải đáp về thời gian thực hiện thủ tục đất đai, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  0938.508.777 để được hỗ trợ.

Bình luận

Nhận tin tức qua email Mới
0938.508.777 logo Liên hệ qua mail logo Liên hệ qua Zalo logo Chat trực tiếp qua Fanpage logo
double-up.png